Internet

Vi bruger Internettet i vores hverdag som informationskilde og meddelelsesmiddel.

Vi sætter et stort udvalg af sognenes kirkelige arrangementer og tilbud på Herning Online.

Vi vil også gerne være med til at pege på løsningsmuligheder, når sogne og foreninger ønsker at komme på nettet med egne hjemmesider.

Ring eller mail for et godt råd.

FKG står bag vedligeholdelsen af flere lokale hjemmesider og på stiftsplan passer Ole Blume Viborg Stifts hjemmeside.

Nyeste sider er Assing Sogns hjemmeside og Viborg Kirkeradios hjemmeside.