FKGs strategiplan

Nøgleord

Aktualitet ? Tilgængelighed - 
Nedbryde fordomme - Uddannelse

Opgave

Via nyheder, baggrund, reportager, interviews, mv. i trykte og elektroniske medier skal FKG sikre folkekirkemedlemmer og borgere i det hele taget i FKGs virkeområde bredt formidlet information om folkekirkens arbejde i dens mangfoldighed. Derudover på medieområdet være en faglig ressource for medlemssognene.

Målgruppe

FKGs arbejde skal foldes ud inden for både modtagergruppen af kirkevante samt mennesker, der er åbne over for kirke og kristendom, men sjældent bruger folkekirkens tilbud. FKGs tilbud skal kunne anvendes af børn, unge, voksne og ældre. Tilbuddene vil dog sjældent være målrettet alle modtagergrupper på samme tid.

Medier

FKG har årelang erfaring med og vil fortsat gøre brug af traditionelle medier som tv, radio og avis. Den nye medieudvikling har dog bevidstgjort FKG om et behov for at udvide arbejdet på de digitale medieplatforme. Således forpligter FKG sig på at følge medieudviklingen, så gruppens palet af tilbud fremstår tidssvarende og nye målgrupper nås.

Uddannelse

FKG ser det som en vigtig investering i det fremtidige mediearbejde i folkekirken at facilitere undervisning primært for unge i nyhedsformidling på tv og web. Desuden vil FKG tilbyde undervisning for samarbejdets medlemmer bredt forstået.

 12.maj 2018