FKGs historie

FKG-Herning Provsti arbejder med at synliggøre og tydeliggøre kirken og på at få kirkens tilbud og budskab ud til endnu flere mennesker.

FKG har været en realitet siden midten af 80?erne med frivillige medarbejdere og en halvtidsansat konsulent. Siden april 1991 har Ole Blume været heltidsansat mediekonsulent. Den 1. juli 1999 blev FKGs arbejde omstruktueret efter ønske fra bla. biskop Karsten Nissen, Viborg, der ønskede et mediesamarbejde mellem FKG i Herning Provsti og Viborg Stift. Ole Blume har herefter været halvtidsansat mediekonsulent begge steder.

Mediearbejdet har kontor ved Hedeagerkirken i Herning, hvor stiftsopgaver som ajourføring af stiftets hjemmeside foretages, men der har også været radiomæssige gøremål til DR Radio Midt & Vest gennem 8 år. Disse indslag er nu ?gået på TV? i form af et kirkeligt magasin på TV/Midt-Vest. Desuden omfatter stiftsopgaverne også pressehjælp samt redaktionel hjælp med Stiftsbladet og Stiftsårbogen.

På provstiplan gælder aktiviteterne bla. artikler til den lokale avis hver lørdag, radiogudstjenester og indslag samt TV-produktion af det faste program STOP ½ hver lørdag eftermiddag.

Pr. 1. januar 2004 blev Lissi Bjerg ansat som kontorhjælp og medarbejder til FKGs og FK-TVs aktiviteter, og den 1/8-05 tilknyttedes Rita Klausen til arbejdet med det kirkelige magasin på TV/Midt-Vest.


Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

På repræsentantskabsmødet i februar fremlagde FKGs bestyrelse helt nye tanker for mediesamarbejdets fremtidige struktur.

Herning Provsti, der siden 1991 har været samarbejdets geografiske ramme, eksisterer ikke længere. Provstiet er derimod blevet opdelt i to nye, henholdsvis Hernings Søndre og Herning Nordre Provsti, og samtidig er der kommet nye sogne til fra det gamle Aulum Provsti.

Bestyrelsen foreslog derfor, at FKG fortsat skal være et samarbejde for provstiernes sogne, men i stedet for at de enkelte sogne tegner medlemskab, så blev det foreslået på repræsentantskabsmødet, at samarbejdet bliver mellem de to provstier, og dermed for alle sognene under et.

Der er mange praktiske fordele ved at lade de to provstier samarbejde frem for 37 sognemedlemskaber.

På provstiudvalgsmødet den 14. juni 2007 blev disse tanker godkendt og budgetlagt.

Der skal fortsat være et repræsentantskab, hvor der sidder repræsentanter fra sognene, men den store forskel er, at de økonomiske aftaler skal træffes mellem bestyrelse og provstiudvalg.

Derfor indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 10. Oktober (se forsiden), hvor disse vedtægtsændringer forventes endeligt vedtaget.

Dagsorden udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne efter ferien. Vigtigste punkt er:

Desuden skal der snakkes fremtid. 

I begyndelsen af 2008 forventes der nyvalg af hele bestyrelsen ifølge de nye vedtægter for samarbejdet.