lørdag02nov2019

Eftermiddagssamvær i Timring Missionshus

lørdag02nov2019 kl. 14:30 - 16:30

 

Inger og Carl Nielsen, Mejdal, fortæller om Lina Sandell og vi synger nogle af hendes salmer